شیر برقی آب وسیله ای است که جریان عبور آب در یک مسیر لوله ای را توسط جریان مغناطیسی و الکتریسیته کنترل می کند.

 

این شیر برقی در ۳ نوع شیر برقی برنجی، شیر برقی پلاستیکی و چدنی موجود می باشد.

شیر برقی برای قطع و وصل کردن جریان های آبی و دیگر سیال ها در خطوط لوله های فرعی و اصلی و در صنایع کشاورزی و خانگی کاربرد دارد.