واحد مراقبت

واحد مراقبت

واحد های مراقبت معمولاً از 3 قسمت تشکیل شده اند قسمت اول رگلاتور یا تنظیم کننده فشار هوا است زیرا هر سیستم پنوماتیک با فشار به خصوص و مورد نیاز خود کار می کند و واحدهای مراقبت را معمولاً از فشار 1 بار الی 12 بار تنظیم می نمایند. قسمت دوم واحد مراقبت آبگیر آن است که به علت داشتن فیلتر زینتری مخصوص و ساختمان خاص داخلی درصدی از رطوبت احتمالی باقی مانده و ذرات و ناخالصی های هوا را جدا می سازد. قسمت سوم واحد مراقبت روغن زن آن است که به نسبت هوای مصرف شونده هوا را مقداری چرب می نماید زیرا در سیستمهای پنوماتیک المانهای پنوماتیکی دارای قطعات و واشرهای لاستیکی هستند که عملکرد خشک آن باعث فرسودگی می شود لذا جهت سالم ماندن المانهای پنوماتیکی نیاز به چربی هوای فشرده در حد متعادل است. جهت هر دستگاه پنوماتیکی معمولاً یک واحد مراقبت مجزا نصب می گردد.