شیر برقی بخار

کارکرد شیر برقی بخار همانند شیر برقی آب می باشد . موارد مصرف شیر برقی بخار برای سیالات با دمای بالا می باشد که حداکثر دمای کاری 185 درجه می باشد و می توان برای دیگ های بخار یا مایعات دما بالا استفاده کرد.