روتاری جوینت

روتاری جوینت‌ ، با عنوان چرخشی و چرخنده شناخته شده‌، به قطعات متصل اجازه چرخش می‌دهد.
روتاری جوینت وسیله‌ای است که سیل بین یک قطعه تامین ثابت (مثل لوله) و بخش چرخشی (مثل سیلندر) فراهم می‌کند.
مجوز جریان سیالات را به داخل و یا خارج بخش چرخشی می‌دهد.
روتاری جوینت‌ها در فرایندهای تولیدی متعددی برای خنک کردن، گرما یا انتقال مایع (پنوماتیک یا هیدرولیک) استفاده می‌شوند.
سیالاتی که به طور معمول با روتاری جوینت‌ها استفاده می‌شوند، شامل انواع رسانه انتقال گرما و رسانه نیروی سیال مانند:
بخار، آب، روغن داغ، مایع هیدرولیک و خنک کننده‌ها می‌باشند.

همچنین برای نصب در انتهای یک محور یا اطراف محور میتوانند پیکربندی شوند. روتاری جوینت‌ها، عناصری هستند که کم و بیش، می‌توانیم در هر محیط صنعتی پیدا کنیم.
آنها عناصر مورد استفاده با انواع سیالات و در محدوده ای از فشار بسیار متغیر هستند.بسته به درجه حرارت که در طول عملیات، تحت تاثیر قرار می‌گیرد، باید توسط یک مدار خارجی که در آن سیال عبور می‌کند از طریق روتاری جوینت، که مجدد میچرخد، خنک شود.
شرکت پارتکو نماینده انحصاری محصولات روتاسل ترکیه می‌باشد. انواع روتاری جوینت آب، بخار، هوا، روغن هیدرولیک، روغن داغ را داراست.

  • Max Pressure 10 Bar
  • Max Temp 120
  • Max.Speed 3500rpm
  • Max Pressure 50 Bar
  • Max Temp 160
  • Max Speed 3500 RPM