جک پنوماتیک ب معنای محرک هوای فشرده می باشد و در سیستم های پنوماتیک با استفاده از نیروی هوا نیروی حرکتی طولی ایجاد می کند.

انواع مختلفی از آن مانند پنوماتیک قلمی، پنوماتیک پرس، تلسکوپی، دو طرفه، کامپکت و سایر انواع آن موجود است.

از این نوع جک می شود در کارخانه ها و مراکز صنعتی مانند تاسیسات حفاظتی، صنعت نساجی و سایر صنایع استفاده کرد.